Alfa Mimarlık Genel Müdürü Sina Akosman, KÜDENFOR destek grubuna katıldı

Alfa Mimarlık Genel Müdürü Sina Akosman, KÜDENFOR destek grubuna katıldı

Alfa Mimarlık Genel Müdürü Sina Akosman, Amiral (E) Cem Gürdeniz’in kurucusu olduğu Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) Destek Grubu’na tarihi Fenerbahçe Vapuru’nda düzenlenen törenle katıldı.

’’Dostum Amiral Cem Gürdeniz’in önderliğinde gerçekleşen bu oluşumun yarattığı fikir fırtınasının Türk Denizciliği ve Türk Denizlerine büyük katkısı olacağına inanıyorum. Bu forum etkinlikleri sayesinde irdelenmemiş konu kalmayacağına inanıyorum ’’ dedi.

4 Aralık 2015 yılında kurulan KÜDENFOR, Türk Denizcilik Gücüne katkı sağlayan temel alanlarda durumsal tespit yaparak hedef, politika ve strateji belirlenmesine ve böylelikle halkın ve devletin denizcileşmesine  katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede denizcilik gücünün diğer milli güç unsurları ile etkileşimini  incelemek; Deniz Gücü, Denizcilik Gücü, Denizcilik Stratejisi konularında araştırma yapmak ve bu konularda politika, strateji ve doktrin üretmek; kültürel ve psiko-sosyal alanda denizciliğin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için projeler geliştirmek forumun asli akademik faaliyetleri arasındadır.

KÜDENFOR, denizciliği ilgilendiren her alanda bölgesel, kıtasal ve küresel gelişmeleri takip ederek dış ilişkiler, savunma, güvenlik, ekonomi ve sosyo-kültürel politikalara yön verecek akademik tavsiyelerde bulunmayı hedeflemektedir.